E-konsultasjon er eit tilbod om skriftleg konsultasjon med fastlege via Helsenorge.no. E-konsultasjon eignar seg for enklare problemstillingar eller problemstillingar som er kjende frå før. Det er begrensa moglegheiter for utgreiing av nye problemstillingar via E-konsultasjon. E-konusultasjon besvarast vanlegvis innan 5 virkedagar. E-konsultasjon blir fakturert med eigenandel tilsvarande vanleg konsultasjon.